Bestyrelsens vision for lokalområdet

Lokalrådets bestyrelses ønsker, at LUP'en - de Lokale Udvikling Planer, skal afspejle de visioner som borgere, foreninger, virksomheder og interessorganisationer har for vores lokalområdes fremtidige udvikling.

Vordingborg kommune har afsat 1 million kroner pr år, der er øremærket til projekter i kommunens område. Dog er det en betingelse, at den/de der søger midler, gør det på baggrund af en udarbejdet projektplan, og at projektet i øvrigt falder inden for "LUP-rammen", en ramme som du/I stadig kan være med til at formulere.

Har du spørgsmål til hvorledes du udfærdiger et projekt, så lad os høre fra dig, da vi sikkert kan hjæpe dig/Jer på vej.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for lokalområdet.