Følgende arbejdsmøder for Bestyrelsen er indtil videre berammet :

Torsdag d. 17 september 2015 kl.19:00 afholdes mødet i Lundby sogn
Onsdag d. 21 oktober 2015 kl.19:00 afholdes mødet i Sværdborg sogn
Onsdag d. 18 november 2015 kl.19:00 afholdes mødet i Udby sogn

Den første time af hvert møde er åbne for områdets borgere, foreninger, erhvervsliv og institutioner.

Nærmere om sted og evt ændring i tid, vil blive meddelt senere.

Pressemeddelelse om Dialogmødet Læs den her