Nuværende medlemmer af bestyrelsen er:

Formand
Jens Larsen, Køng sogn

Næstformand
Steen Nielsen, Lundby sogn

Kasserer
Lars Kjær Hansen, Lundby sogn

Sekretær
Orla Jensen, Svinø sogn

Bestyrelsesmedlem
Peter Christensen, Svinø sogn

Bestyrelsesmedlem
Vibeke Gad, Sværborg sogn

Bestyrelsesmedlem
Rütger Ask Jacobsen, Sværborg sogn

Bestyrelsesmedlem
Daniel Irvold, Køng sogn

Bestyrelsesmedlem
Lars Karlsson, Udby sogn

Bestyrelsesmedlem
Søren Meinertz, Udby sogn